Prohlášení uchazeče

Prohlášení uchazeče

Prohlašuji, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění souhlasím, aby společnosti Quadient s.r.o. zpracovávala mnou poskytnutá data, která jsem poskytnul/a dobrovolně, pro účely získání zaměstnání. Tento souhlas uděluji na dobu 60 měsíců od data odeslání životopisu/vyplnění dotazníku.

Prohlášení Quadient

Poskytnuté osobní údaje budou uchovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a budou uloženy a uchovávány v databázi uchazečů/uchazeček o zaměstnání ve společnosti Quadient s.r.o., a to po dobu 60 měsíců za účelem případného budoucího výběru zaměstnance/zaměstnankyně z řad uchazečů o zaměstnání.

Udělený souhlas může uchazeč/uchazečka kdykoliv odvolat dopisem doručeným na personální oddělení společnosti na adrese Quadient s.r.o. Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové. Uchazeč/uchazečka má právo přístupu ke svým osobním údajům, a to na personálním oddělení sídlícím na výše uvedené adrese, a má právo na jejich opravu. Uchazeč/uchazečka, který/která zjistí nebo se domnívá, že společnost Quadient s.r.o. provádí zpracování jeho/jejích osobních údajů v rozporu se zákonem, může požádat personální oddělení společnosti Quadient s.r.o. o vysvětlení, může požadovat, aby společnost takto vzniklý stav odstranila, a/nebo se může se svým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.